Boer zoekt lekkerste varkensvlees

Als KDV gaan we voor smaakvol vlees, gemaakt met zorg voor dier én milieu. Om dat te bereiken vinden we onszelf keer op keer opnieuw uit. Een van de manieren waarop we dat dit jaar doen, is door te onderzoeken wat de invloed van genetica op de kwaliteit en bijbehorende smaak en malsheid van ons varkensvlees is.

Pilot

Juli 2018 zijn we in samenwerking met PIC* bij acht varkenshouderijen gestart met ons geneticaproject. De zeugen op de deelnemende boerderijen zijn ingedeeld in drie groepen: de eerste groep is geïnsemineerd met de PIC 408G. Bij de tweede groep is de PIC 280 gebruikt en de derde groep is geïnsemineerd met de PIC 337. Ons doel is zoveel mogelijk informatie in te winnen over deze drie verschillende berenlijnen. Hoe doen de biggen het qua groei? Wat is de spier- en spekdikte? Hoe staat het met de kwaliteit van het vlees? En met de kleur en de pH? Maar de belangrijkste vraag waar we antwoord op hopen te krijgen luidt: welke berenlijn zorgt voor het lekkerste varkensvlees?

RFID-chips

Dit soort proeven waren vroeger ingewikkeld en foutgevoelig. Omdat we in 2017 hebben bewezen dat we onze varkens middels RFID-chips van geboorte tot aan de slachtlijn kunnen volgen, kunnen we nu wel gedegen onderzoek naar genetica doen. We hebben er daarnaast bewust voor gekozen om de pilot niet op een speciaal proefbedrijf van een fokkerij uit te voeren, omdat de omstandigheden daar zo zijn aangepast en geoptimaliseerd dat dit niet meer te vergelijken is met een gangbare varkenshouderij. Als namelijk blijkt dat de ene berenlijn inderdaad smaakvoller varkensvlees oplevert dan de ander, dan moet de situatie op elke KDV-boerderij zonder al te veel aanpassingen te realiseren zijn.

Extra inzet

Meedoen aan deze pilot levert de deelnemende varkenshouderijen veel waardevolle informatie op, maar het vraagt ook extra inzet. Zo mogen verschillende rassen niet bij elkaar in één hok en kunnen de rassen net wat anders reageren dan de varkenshouder gewend is. Wij zijn enorm blij dat ze hun tijd, aandacht en energie samen met ons in dit geneticaproject willen steken. Zonder hen zou dit onderzoek onmogelijk zijn.

Beste smaak

We verwachten in 2019 in totaal zo’n 1500 varkens die deelnemen aan deze geneticatest in de slachterij te hebben (500 per berenlijn). Via de RFID-chips kunnen we van elk individueel varken de

geschiedenis uitlezen – van geboortedatum tot genetica van de vader en moeder en eventueel antibioticagebruik. Aan de slachtlijn voegen we daar de informatie omtrent kwaliteit, groei, spier- en spekdikte en typering aan toe. Tot slot zullen we middels een consumententest onderzoeken welk vlees het beste smaakt, zodat we ons daarmee kunnen onderscheiden. Want de consument koopt KDV-varkensvlees toch vooral omdat het zo lekker is.

Ik houd jullie op de hoogte van de voortgang!

*PIC is wereldwijd een van de grootste spelers in varkensgenetica. Zij investeren veel in de ontwikkeling van vleeskwaliteit.

 

Terug naar overzicht