KDV LABS: Het mes van de monovergister snijdt aan drie kanten

Goed nieuws vanaf demoboerderij De Hoeve. De vergister staat en draait inmiddels een week of drie. Dat betekent dat we de eerste resultaten binnen hebben en die zijn bijzonder positief. We hebben geconstateerd dat we zo’n 40 m3 biogas kunnen winnen per kubieke meter dagverse mest. En waar we verwachtten dat het aardgasgehalte uit deze biogas 60% zou zijn, hebben we nu gemeten dat dit 70% is.  En dat is bijzonder gunstig. Het betekent dat we weer een stap dichter bij de energieneutrale boerderij zijn. Maar de voordelen reiken verder dan het milieu.

Drie weken geleden zijn we begonnen met het vullen van de vergister. Om het vergistingsproces te starten is de eerste lading dagverse varkensmest geënt met rundveemest, waardoor de bacteriën die nodig zijn voor het vergistingsproces in de biovergister kwamen. Die bacteriën deden vervolgens het werk. Hoe goed ze dat doen is vervolgens afhankelijk van de kwaliteit van de mest; van de hoeveelheid droge en organische stof. Als de organische stof te laag is, dan resulteert dit logischerwijs in minder energie.

De mest van vleesvarkens heeft een hoge gehalte organische stof, terwijl de mest van de zeugen te vloeibaar is en te weinig droge stof bevat. Die van de dragende zeugen is dan weer een stuk beter. Het is dan ook zaak dat we de mest in een goede en constante verhouding aanbieden aan de monovergister, zodat de bacteriën dagelijks hun werk goed kunnen doen en de optimale biogasproductie ontstaat.

Geschreven door: Mark van den Eijnden

We zijn inmiddels met vijf bedrijven de voorbereidingen aan het treffen voor een monovergister op hun bedrijf, wil jij meer weten?

Lees het hier.

Terug naar overzicht