KDV in buitenlandse media

Ook over de grens blijven de ontwikkelingen van KDV niet onopgemerkt. Zo is in Canada een positief artikel verschenen over het ontstaan van KDV en de huidige innovatieprojecten. Waarbij onze keten als succesvol voorbeeld wordt genoemd van integraal duurzame samenwerking. Waarbij de economische-, milieu- en sociale aspecten worden opgepakt.

Lees het hele artikel hier.

Terug naar overzicht