KDV Grondstoffenlijst vanaf 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 is voor alle Keten Duurzaam Varkensvlees deelnemers de KDV grondstoffenlijst van toepassing. Keten Duurzaam Varkensvlees streeft naar transparantie richting afnemers in binnen en buitenland. Door risicovolle grondstoffen uit te sluiten middels een KDV grondstoffenlijst kan transparantie en veiligheid geborgd worden bij alle afnemers van Keten Duurzaam Varkensvlees.

Bekijk hier de lijst. Mocht u vragen hebben over deze grondstoffenlijst dan kunt u mailen of bel naar: 030 -760-7900

Terug naar overzicht