Een gezonde keten met oog voor voor dier, boer én consument?

Wij bewijzen dat het kan

Wij geloven in een gezonde keten. Daarin hebben we altijd oog voor 3 onderdelen: de gezondheid van de dieren, toekomstperspectief voor de boer en een lekker en gezond stukje varkensvlees voor de consument. Hier lees je meer over wat dat precies inhoudt en waarom boeren zich graag aansluiten.

Heldere herkomst

100% Nederlands & 100% vertrouwd

We zijn een 100% Nederlandse keten. Inmiddels nemen circa 250 familiebedrijven deel ons initiatief, verspreid over het land. Ieder jaar bezoeken we al deze boerderijen en controleren ze op onze strenge criteria.

1
alle aandacht voor het dier

Kerngezonde dieren

We hebben hoge eisen als het gaat over de gezondheid van de varkens. Zo hebben we strenge criteria opgesteld voor het gebruik van Antibiotica en besteden we extra aandacht aan de zorg voor moeder en big. De varkenshouders krijgen hierbij ook ondersteuning van de farm coaches. De keten heeft drie dierenartsen in dienst die de boeren helpen.

 

2
Gezond, duurzaam en verantwoord vlees

Minimale CO2 footprint

Sinds de start van onze keten 25 jaar geleden verzamelen gegeven over de impact van ons varkensvlees. In 2022 hebben we deze cijfers laten doorrekenen door het gerenommeerde onderzoeksbureau Blonk Consultants. De conclusie is helder. KDV varkensvlees heeft een gunstige CO2 footprint, zeker ook in vergelijking met alternatieven. Ook voor de toekomst zijn er goede mogelijkheden voor verbetering. Hiermee wordt ons varkensvlees een van de duurzaamste bronnen van eiwit.

3
alle aandacht voor het dier

Betrouwbare kwaliteit

Door onze strenge criteria en onze grootte van ruim 250 Nederlandse boeren zijn we in staat een constant hoge kwaliteit te bieden in verschillende labels. Dat maakt ons wendbaar in de afzet. Zo leveren we Beter Leven * aan verschillende supermarktketens, Patron aan een selectie van betere slagers en hammen met onze Antibioticavrij Leven Garantie gaan naar Italië.

4

Goed geinformeerde boeren kiezen voor KDV

Smart farming geef de beste inzichten

Altijd op de hoogte

KDV boeren die meedoen in Smart Farming worden voorzien van de beste informatie over hun eigen bedrijf, bovendien krijgen ze de mogelijkheid de eigen prestatie te vergelijken met de andere deelnemers. Via de speciale Apps hebben ze real-time inzicht in de belangrijkste kengetallen. Zo zijn ze altijd op de hoogte van hun prestaties.

1
Samen maken we de keten sterker

Ondersteuning tot in de stal

De KDV boeren staan er niet alleen voor. Vanuit de keten ondersteunen we deelnemers met materialen en met coaching. Onze boerderij coaches kennen de varkenshouder vaak persoonlijk en zijn op hoogte van de belangrijkste uitdagingen. Zo kunnen zij adviseren wat goed werkt in de praktijk en wat minder goed blijkt te werken. Als varkenshouder hoef je het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden, maar deel je in de gezamenlijke kennis van de keten.

2
Dagontmesting en monovergisting

Stal van de toekomst

Steeds weer komen er nieuwe regels waar de Nederlandse varkenshouder aan moet voldoen. Ook de komende jaren zullen er weer nieuwe regels komen. In de keten hebben we veel onderzoek gedaan naar integrale oplossingen. Een oplossing voor alle uitdagingen. Wij geloven in aanpak bij de bron, dagontmesting in combinatie met monovergisting. De afgelopen vijf jaar hebben we daarom fors geïnvesteerd om deze ideeën en technieken te ontwikkelen tot praktische oplossingen. Wil je meer weten over de mogelijkheden van dagontmesting en monovergisting neem dan contact op met De Hoeve.

3
Innoveren doe je samen

De Westfort York

We willen onze varkenshouders helpen betere keuzes te maken.  Dit doen we door onderzoek en analyses uit te voeren op basis van data. En de uitkomsten te vertalen naar de praktijk. Dit heeft geleid tot de introductie van een eigen beren lijn, de Westfort York. Speciaal geselecteerde genetica voor een gezonde groei en smaakvol vlees.  Wil je meer weten over de Westfort York neem dan contact op met één van de farm coaches.

4