Einde verplichte slachtmerken in zicht

Minder ingrepen voor de dieren, minder werk voor de boer dankzij innovatieve RFID oormerk

Keten Duurzaam Varkensvlees kan naar verwachting deze lente beginnen met een pilot waarin het I&R blik en het Slachtmerk beide vervangen door één speciaal ontwikkelde RFID oormerk. Op dit moment voert KDV zeer constructieve gesprekken met het Ministerie Landbouw en Visserij en de NVWA over opzet van de pilot.

In de huidige situatie is de boer verplicht om zijn dieren twee keer te voorzien van een oormerk: als big krijgen zij het I&R blik en vlak voor de slacht komt hier nog eens een slachtmerk bij. Het RFID oormerk maken deze laatste ingreep overbodig waardoor onnodige stress bij het dier wordt voorkomen.  

“Het welzijn van onze dieren is altijd een van de hoofdpijlers binnen onze keten geweest. En vanuit die gedachte blijven wij onderzoek doen naar manieren om het aantal ingrepen te verminderen. KDV was de eerste keten die stopte met het castreren van beren en met deze pilot zouden wij opnieuw een primeur hebben binnen onze sector. Minder stress voor de dieren en een vervelende ingreep minder voor onze varkenshouders.” – aldus Jaap de Wit jr.

De pilot is slechts een van de projecten die mogelijk is dankzij het speciaal ontwikkelde RFID-tag. Deze nieuwe oormerken met UHF-chips maken het voor elke boer mogelijk om gedetailleerde, dierspecifieke informatie te verzamelen die hij kan gebruiken voor het optimaliseren van zijn bedrijfsvoering.

Wilt u meedoen aan deze pilot?
Zodra we een officieel akkoord hebben van het Ministerie en de NVWA kunt u zich direct aanmelden. De pilot wordt gefaseerd uitgerold binnen de keten en boeren met een een hoge performance op het gebied van RFID tags zullen het eerst in aanmerking komen.

Terug naar overzicht