Column: Een KDV-varken staat er niet alleen voor!

pleuritis verlaagt groei met 20 gram per dag

Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees is een samenwerkingsverband tussen meer dan 300 Nederlandse varkensboeren, een slachterij, grossiers, slagers, vleeswarenproducenten, retailbedrijven en cateraars. Samen gaan we voor duurzaam vlees: gezonde dieren, een energieneutrale varkenshouderij, een beter leven voor de  KDV varkens en vlees met de beste smaak. Maar wat doen al die ketenpartners eigenlijk om dat te bereiken? Je ontdekt het in deze nieuwe rubriek: Kijkje in de keten.

 In deze eerste aflevering: Stefan Lepelaars, auditor certificering kdv, over de geboorte en het verblijf van een kdv-varken op de boerderij.

 Een KDV varken staat er niet alleen voor

Ook al gebeurt het iedere dag, ik blijf het bijzonder vinden als er een biggetje wordt geboren. Zeker omdat de dieren in zo’n gespreid bedje terechtkomen. Alle KDV-biggen worden pas na vier weken gespeend, omdat wij robuustere biggen belangrijk vinden en uit ervaring is gebleken dat biggen na een goede start bij de zeug gezonder zijn en blijven, wat het economisch resultaat op de boerderij verbetert. Een win-win situatie dus. Op sommige varkenshouderijen krijgen de biggen bij de geboorte direct een RFID oormerk in. Daarmee kunnen we het KDV varken van geboorte tot slacht individueel volgen.

Maar ook als de big groter groeit wordt er goed voor hem of haar gezorgd. Stallen worden regelmatig gecheckt op eventuele slijtage waar de dieren zich aan kunnen bezeren, er is afleidingsmateriaal aanwezig waar ze mee kunnen spelen, de beerbiggetjes worden niet gecastreerd en het voer moet aan de eisen uit de KDV-grondstoffenlijst voldoen. Om bij zeugen de nesteldrang te bevredigen krijgen ze een jute doek en wordt een varken ziek dan verblijft hij gedurende zijn herstel in een stal met een deels dichte vloer waar voldoende is ingestrooid zodat de ondergrond lekker zacht is.

Op de boerderij wordt niet alleen aan het gezondheid en het welzijn van de varkens gedacht, ook het milieu wordt niet vergeten. Zo wordt er jaarlijks onder andere gemonitord of de ammoniakemissie onder de norm ligt en of er niet te veel megajoule gas en elektriciteit wordt gebruikt. Dit soort gegevens bespreek ik tijdens de audit met de varkenshouders. Mochten de resultaten niet goed zijn, dan zoeken we samen naar manieren om dat te verbeteren. Gebruikt een boer bijvoorbeeld veel antibiotica, dan helpt onze boerderijcoach in samenspraak met de eigen dierenarts bij het opstellen van een plan van aanpak om het gebruik te reduceren. En de keten ondersteunt boeren bij het realiseren van een energieneutrale boerderij door informatie te geven over bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, een houtkachel of het gebruik van ledverlichting. Ook informatie over de mogelijkheden omtrent mestverwerking is beschikbaar voor de deelnemers.

Het pasgeboren biggetje staat er dus niet alleen voor. De boer zorgt goed voor hem en als hij er niet uitkomt is er altijd een coach of via een andere weg informatie beschikbaar om verduurzaming op het gebied van milieu, diergezondheid, dierenwelzijn en energieverbruik te realiseren. Begrijp je nu waarom ik bij elke geboorte weer zo enthousiast ben?

 Benieuwd wat er met het pasgeboren biggetje gebeurt? Dat lees je in de volgende editie. 

Terug naar overzicht