De welzijnscheck – heb jij ‘m al ingevuld?

Dierenwelzijn is al sinds de oprichting van KDV een van onze belangrijke speerpunten. Gelukkig zijn we daarin niet de enige. Ook de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en haar partners willen het beste voor de dieren. Om varkenshouders daarbij te helpen, introduceerden ze op 1 juni 2020 de welzijnscheck. Dit is een risicobeoordeling waarmee Nederlandse varkenshouders het dierenwelzijn, de diergezondheid en het algemeen bedrijfsresultaat kunnen verbeteren.

Wat is de welzijnscheck?
De welzijnscheck is een vragenlijst waarin aandacht besteed wordt aan verschillende aspecten op een varkensbedrijf. Het gaat om algemene vragen en vragen over de risicofactoren voor bijtgedrag in het bijzonder. De welzijnscheck is er voor zuigende biggen, speenbiggen, opfokzeugen  en vleesvarkens. Met de welzijnscheck krijgen varkenshouders enerzijds inzicht in hoeverre bijtgedrag op een bedrijf voorkomt en anderzijds in hoeverre risicofactoren op het bedrijf aanwezig zijn die de kans op bijtgedrag vergroten.

Waarom is de welzijnscheck ontwikkeld?
De Europese Commissie heeft in 2016 aangegeven dat alle Europese lidstaten erop moeten toezien dat varkenshouders een risicobeoordeling gaan uitvoeren om het risico op bijtgedrag op hun bedrijf vast te stellen. Met de welzijnscheck voldoet Nederland aan deze verplichting.

Is de welzijnscheck verplicht?
Ja. In de IKB’s wordt per 1 juli 2020 opgenomen dat varkenshouders uiterlijk 31 december 2020 de welzijnscheck per UBN en per diercategorie moeten invullen.

Hoe vul ik de welzijnscheck in?
Download hier de welzijnscheck. Lees alle vragen rustig door en beantwoord ze samen met je dierenarts en voerleverancier.

Ervaring met de welzijnscheck
“De welzijnscheck biedt je de mogelijkheid om kritisch naar je eigen bedrijfsvoering te kijken. Wat zijn je sterke punten en waar kun je nog verbeteren? Laat je bij het invullen van de vragenlijst niet uit het veld slaan door onderwerpen waar je weinig vanaf weet of niet eerder aandacht aan hebt besteed. Vraag waar nodig om hulp en zie het als een kans om de gezondheid van je dieren en je bedrijf te vergroten.” – Sjef de Bruijn, bedrijfsleider demoboerderij KDV

Waar vind ik meer informatie over de welzijnscheck?
Lees hier meer over de welzijnscheck en/of neem contact op met Angelique van den Hoogen.

Terug naar overzicht