Column: Never a dull moment

Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees is een samenwerkingsverband tussen meer dan 300 Nederlandse varkensboeren, een slachterij, grossiers, slagers, vleeswarenproducenten, retailbedrijven en cateraars. Samen gaan we voor duurzaam vlees: gezonde dieren, een energieneutrale varkenshouderij, een beter leven voor de KDV varkens en vlees met de beste smaak. Maar wat doen al die ketenpartners eigenlijk om dat te bereiken? Je ontdekt het in deze nieuwe rubriek: Kijkje in de keten.

In deze tweede aflevering handelaars en transporteurs Hugo en Gerard den Hoed over de inkoop, verkoop en het transport van biggen en vleesvarkens.

Voorheen kocht je als handelaar elke week varkens bij een boer en op vrijdag en zaterdag zag je wel aan wie je ze verkocht, er was geen enkele binding tussen varkenshouder en slachterij. Die tijd is voorbij. Tegenwoordig heeft elke handelaar zijn vaste inkoop- en afleveradressen en weet elke boer waar zijn dieren worden geslacht. Wij leveren bijna alleen aan Westfort en weten voor de komende maanden al in grote lijnen waar we wanneer hoeveel varkens kunnen ophalen.

Het transport dat wij verzorgen is tweeledig: enerzijds vervoeren we biggen van vermeerderingsbedrijven naar vleesvarkensbedrijven, anderzijds leveren we varkens van vleesvarkensbedrijven en gesloten bedrijven af bij Westfort. Bij dat transport komt best wat organisatie en wet- en regelgeving kijken.

Een vleesvarkenshouder die is aangesloten bij Keten Duurzaam Varkensvlees mag bijvoorbeeld alleen biggen ontvangen van een vermeerderaar die ook onderdeel van de keten is. Daarnaast zijn hygiëne en diervriendelijkheid enorm belangrijk. Onze chauffeur komt altijd met een schone auto bij een varkenshouderij aan. Omdat het voor hem praktisch onhaalbaar is om voor en na elk transport te douchen, komt hij nooit in de stal. Zo wordt eventuele besmetting voorkomen. De boer loodst de dieren zelf richting de vrachtwagen, waar de chauffeur ze inlaadt. Voorheen werden daarvoor nog elektrische veedrijfveren gebruikt, maar dat is tegenwoordig gelukkig verboden. Nu begeleiden we de varkens met diervriendelijke peddels de goede richting op. Ondertussen spelen we ook een beetje voor dierenarts, want we controleren of er niet per ongeluk een varken met bijvoorbeeld een kapotte poot of gewrichtsontsteking meegaat. Die worden in de slachterij namelijk afgekeurd.

Biggen halen we meestal op als ze zo’n 25 kilo wegen, vleesvarkens vervoeren we als ze ongeveer 6,5 maand oud zijn. Voor het vervoer gelden tientallen protocollen. Over de hoeveelheid varkens die je per vierkante meter mag vervoeren, de verdeling op de auto en de temperatuur. Ook maken chauffeurs na het afleveren van de biggen of vleesvarkens de vrachtwagen ter plekke schoon. Rijden met een vieze auto is vanwege besmettingsgevaar ten strengste verboden. Om zeker te weten dat chauffeurs van alle regels op de hoogte zijn, volgen zij elke vijf jaar verplicht een cursus varkenstransport, afgesloten met een officieel examen bij het CBR.

Het is ook onze taak als handelaar om vermeerderaars, vleesvarkenshouders, mengvoerfabrikanten en dierenartsen op één lijn te houden. Wanneer een vleesvarkenshouder bijvoorbeeld problemen heeft en de dierenarts zegt dat dat komt omdat de biggen niet van goede kwaliteit zijn, dan gaan wij met alle partijen in gesprek om de oorzaak te achterhalen én naar een passende oplossing te zoeken. Dat Westfort middels de RFID-oormerken varkens op individueel niveau kan beoordelen, helpt daar enorm bij.

Het werk dat we doen is prachtig. We hebben met zoveel verschillende mensen én dieren te maken, dat geen dag hetzelfde is. Dat wil toch iedereen?!

Ontdek in de volgende editie wat er met de varkens gebeurt bij binnenkomst in de slachterij.

Terug naar overzicht