Antibioticavrij Leven

Keten Duurzaam Varkensvlees streeft Ster voorbij met nieuw premium keurmerk

IJsselstein – 15 januari 2016Keten Duurzaam Varkensvlees introduceert KDV+, een nieuw premium keurmerk voor retailers die zich willen onderscheiden op het gebied van gezondheid, smaak, dierwelzijn en milieu. Na jarenlang onderzoek op het gebied van antibioticareductie is de keten in staat om vlees te leveren van varkens die tijdens hun gehele leven nooit zijn behandeld met enige vorm van antibiotica. Met deze aanpak wordt een belangrijke bijdrage geleverd in de strijd tegen de ontwikkeling en verspreiding van antibioticaresistentie onder mens en dier. KDV+ voldoet bovendien aan alle criteria voor zowel Beter Leven 1 Ster alsmede het Varken van Morgen.

Antibioticavrij Leven, gezond voor mens en dier
KDV+ staat voor een ‘Antibioticavrij Leven’. Dit houdt in dat de varkens tijdens hun leven gegarandeerd nooit behandeld zijn met antibiotica. Hiermee gaat de keten een belangrijke stap verder dan de inachtneming van de wettelijke wachttermijnen; KDV+ biedt een glasheldere garantie voor de consument welke alleen gerealiseerd kon worden dankzij de enorme vooruitgang die de keten heeft geboekt op het gebied van diergezondheid.

Samen met de Overheid en verscheidene onderzoekscentra doet KDV al sinds 2010 intensief onderzoek naar het gebruik van antibiotica. Dankzij dit onderzoek heeft de keten een antibioticareductie weten te realiseren van 95% op de deelnemende boerderijen. Speciale boerderijcoaches hebben deze opgedane kennis vervolgens verspreid over de rest van de keten. Hierdoor is men er in geslaagd om de diergezondheid in de hele keten naar een dusdanig hoog peil te trekken dat de levering van volledig antibioticavrije dieren op commerciële schaal realiseerbaar is. Gezien de snel groeiende consumentenfocus op zowel voedselveiligheid alsmede (dier)gezondheid wordt er een grote vraag verwacht naar ‘Antibioticavrij Leven’ – vlees. Voor de retailers die overschakelen naar KDV+ zal een speciaal Antibioticavrij Leven – logo worden ontwikkeld welke gebruikt kan worden in alle communicatie uitingen.

“Met de introductie van Antibioticavrij Leven komen we tegemoet aan de snel groeiende vraag van consumenten die op zoek zijn naar gezond en diervriendelijk varkensvlees met kraakheldere garanties. Dit concept is alleen haalbaar dankzij een ongeëvenaard hoog diergezondheidsniveau en dit is alleen mogelijk dankzij de uitzonderlijke inzet van onze boeren. Je hoeft niet aan consumenten uit te leggen dat gezond vlees van gezonde dieren komt. We zijn er daarom van overtuigd dat KDV+ een echt ‘omfiets-product’ gaat worden.”– Aldus Jaap de Wit jr. van Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees.

Antibioticaresistentie
De diergezondheidseisen van KDV+ bieden niet alleen een heldere garantie richting de consument maar leveren ook een belangrijke bijdrage in de strijd tegen de ontwikkeling van antibioticaresistentie bij mensen.

Henk Jans, arts MG / milieuarts: “Steeds meer soorten bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica. Hierdoor zijn in de toekomst infecties zowel bij mens als dier minder goed te behandelen. Dit probleem is zo omvangrijk, dat zowel internationaal als binnen Nederland maatregelen nodig zijn. KDV+ levert met de ‘antibioticavrij leven’ garantie een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van varkens en mensen en zet hiermee een voorbeeld voor de rest van de sector.”

Een volwaardig keurmerk, met een Plus
De garanties rondom KDV+ reiken verder dan de focus op een antibioticavrij Leven. Zo voldoet KDV+ aan alle criteria van Beter Leven 1 Ster en het Varken van Morgen. Dit betekent onder andere dat de varkens beschikken over meer levensruimte. Bovendien krijgen alle varkens dagelijks een nieuw afleidingsmateriaal dat bestaat uit een mix van Luzerne, zonnebloemolie en cichorei. Dit nieuwe afleidingsmateriaal, dat is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Wageningen en de Dierenbescherming, wordt los gestrooid in de hokken. Zo worden de varkens uitgedaagd om te onderzoeken, ruiken en te wroeten alvorens ze het opeten. De zonnebloemolie en de wortel van de Cichorei plant maken de Luzerne extra aantrekkelijk voor varkens.Jaap de Wit jr.: “De innovaties binnen onze keten hebben aan de basis gestaan van de nieuwe standaarden die nu sectorbreed worden omarmd in de vorm van onder andere het Varken van Morgen. Een bijzondere prestatie die alleen mogelijk is geweest dankzij onze gemotiveerde boeren die continue op zoek zijn naar nieuwe manieren om nog duurzamer, diervriendelijker en bovenal smakelijker varkensvlees te produceren.”

Over KDV
Smaakvol varkensvlees gemaakt met respect voor milieu én dier. Dat is waar Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) al sinds 1997 voor staat. KDV is een innovatief samenwerkingsverband van meer dan 300 Nederlandse boeren én producenten, een slachterij, grossiers, slagers, retailers, cateraars en vleeswarenproducenten. Een 100% Nederlandse keten met partners die allemaal als doel hebben op een duurzame, verantwoorde manier smakelijk varkensvlees te leveren. KDV staat voor de optimale balans tussen dierenwelzijn én milieu. KDV geeft de dieren daarom zo veel mogelijk vrijheid voor natuurlijk gedrag en heeft de gezondheid van de dieren als topprioriteit. Het KDV-keurmerk wordt gecertificeerd door het onafhankelijke certificatiebureau CGD B.V. waardoor de betrouwbaarheid wordt gewaarborgd.

Contact
Voor nadere informatie:
Keten Duurzaam Varkensvlees
Jaap de Wit
Telefoon: 030 760 7900
E-mail: info@duurzaamvarkensvlees.nl

Download hier het persbericht als *.pdf

Foto bovenaan deze pagina: De demoboerderij van de Keten Duurzaam Varkensvlees te Valkenswaard, beter bekend als de Stal van de Toekomst, vormt het centrum voor het onderzoek op het gebied van dierwelzijn en antibioticareductie. Foto vrij voor publicatie. Klik hier om een hoge resolutieversie te downloaden.