Agrofoodpluim voor Keten Duurzaam Varkensvlees

27 januari 2017, Valkenswaard – De provincie Noord-Brabant heeft vandaag de Agrofoodpluim uitgereikt aan Keten Duurzaam Varkensvlees. Initiatiefnemers Hans Verhoeven en Mark van den Eijnden ontvangen namens de hele keten dit schouderklopje, omdat zij met Keten Duurzaam Varkensvlees duurzaamheid in de varkenshouderij vergroten door innovaties op het gebied van dierenwelzijn en milieu te stimuleren en te faciliteren. 

Keten Duurzaam Varkensvlees is een samenwerkingsverband tussen varkensboeren, een slachterij, grossiers, slagers, vleeswarenproducenten, cateraars en retailers, dat zich inzet voor duurzaam varkensvlees met oog voor milieu en dierenwelzijn. De stichting stelt strenge eisen met betrekking tot duurzaamheid aan de partners én helpt hen aan deze eisen te voldoen. Keten Duurzaam Varkensvlees onderzoekt hoe het beter kan, test de innovaties op de demo-boerderij De Hoeve en bij andere varkenshouders in de keten. Komt een innovatie geslaagd uit de test, dan wordt het een eis in de keten en moeten de partners binnen 1 à 2 jaar de innovatie hebben ingevoerd op hun eigen bedrijf. Natuurlijk worden de partners niet aan hun lot overgelaten en krijgen ze volop ondersteuning door bedrijfscoaches bij de doorontwikkeling.

Het beste voorbeeld van de bijdrage, die Keten Duurzaam Varkensvlees aan een duurzame varkenshouderij levert, is de monovergister die wordt geïnstalleerd op demo-boerderij De Hoeve in Valkenswaard. In deze installatie komen mest en urine samen en daarin zitten bacteriën die de koolstof omzetten naar biogas, vergelijkbaar naar aardgas. Dit kan weer ingezet worden om het eigen bedrijf te voorzien van elektriciteit en warmte. Een dus betekent de installatie van de monovergister een stap dichterbij een energieneutrale boerderij. Een andere ontwikkeling om trots op te zijn is het feit dat De Hoeve de afgelopen jaren aantoonbaar antibioticavrij is.

“Belangrijk onderdeel van dierenwelzijn is de gezondheid van het dier; een weg die je als boer moet bewandelen als je je wilt onderscheiden”, aldus initiatiefnemer Hans Verhoeven. Niet alleen is een duurzame bedrijfsvoering goed voor het dierenwelzijn en het milieu. Volgens de initiatiefnemers levert duurzaamheid ook economisch rendement op. Want gezonde dieren betekent minder medische kosten en innovaties, zoals de monovergister, leveren kostenbesparing op. Daarnaast ziet Keten Duurzaam Varkensvlees het als hun missie om ook consumenten bewust te laten worden van de duurzame én smaakvolle keuzes die er op de markt zijn.

Keten Duurzaam Varkensvlees inspireert belangrijke spelers in de industrie om over te stappen naar duurzaam varkensvlees en laat zien dat een duurzame bedrijfsvoering niet alleen maatschappelijke waarde heeft maar ook economisch rendement oplevert. Nieuwe ontwikkelingen kunnen op grote schaal worden doorgevoerd omdat innovaties zorgvuldig worden getest en de partners in de keten op unieke manier worden begeleid deze innovaties ook op het eigen bedrijf door te voeren.

Bekijk hier het filmpje

Terug naar overzicht