Aangescherpte criteria één ster Beter Leven

pleuritis verlaagt groei met 20 gram per dag

Per 1 januari 2018 gelden aangescherpte criteria voor één ster Beter leven Varkens.
We raden u aan deze nieuwe criteria zorgvuldig door te lezen. Dit kan op de website van de Dierenbescherming.

Opvallende wijzigingen in de criteria zijn:
–          Nevenacticiteiten: een boerderij kan alleen Beter Leven 1 ster gecertificeerd worden wanneer er geen nevenactiviteiten plaatsvinden die in strijd zijn met het beleid van de Dierenbescherming. Zoals o.a. het houden van kippen in verrijkte kooien en koloniehuisvesting. En het houden van vleesrunderen met dikbilfactor, zoals Belgisch Blauwen en Verbeterd Roodbont.

–          Watermeter: elke afdeling heeft een eigen watermeter. Bij nieuw- en/of verbouw na 1 januari 2011, doch uiterlijk met ingang van 1 januari 2020.

–           Transport: biggen die meer dan 50 km getransporteerd worden mogen uitsluitend in gesloten, klimaatgestuurde wagens vervoerd worden.

Vanuit keten Duurzaam Varkensvlees hebben we enkele opmerkingen bij de nieuwe eisen, o.a. over de watermeters per afdeling. We zijn op dit moment nog in afwachting van een reactie hierop vanuit Stichting Beter leven Keurmerk.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Hoeve Certificering: info@dehoevebv.nl / 040 30 30 310

 

Terug naar overzicht