Download jaarverslag KDV 2018

Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) gaat voor duurzaam vlees: gezonde dieren, een energieneutrale varkenshouderij, een beter leven voor de varkens en vlees met de beste smaak. Daartoe blijven we onszelf opnieuw uitvinden. Keer op keer.

Met dit zesde online jaarverslag willen we dat onderstrepen. Scroll met ons mee en ontdek wat wij belangrijk vinden, wat we hebben bereikt en hoe we werken aan een betere wereld.

2018
Het jaar waarin...

Smart Farming

KDV werd koploper in Smart Farming. De hoeveelheid data groeide explosief.

Smart Farming

Toename deelnemers Smart Farming

RFID biggen geboren per maand

Cumulatief aantal weegrecords

Smart Farming

Deze ‘slimme boeren’ krijgen inzichten in hun dieren die voorheen nog niet mogelijk waren.

Smart Farming

Individuele dierherkenning opent deuren naar diverse soorten onderzoek; op grote en kleine schaal, binnen de keten of per boerenbedrijf.

Smart Farming

Een voorbeeld van zo’n onderzoek is onze zoektocht naar het lekkerste stukje varkensvlees. We testen daarvoor 3 varkensrassen:

Smart Farming

1290 biggen in de genetica test

1347 biggen in de genetica test

1761 biggen in de genetica test

Smart Farming

De RFID chips bieden transparantie en vertrouwen: Samen met de NVWA en het ministerie van LNV starten we een pilot voor slachtblik-vrije varkens.

Stal van de toekomst

In 2018 bouwen we door aan de Stal van de Toekomst. Een gezonder stalklimaat komt steeds meer binnen handbereik.

Stal van de toekomst

2014

Start van het project Pilotstal in Valkenswaard.

2016

Erkenning door de overheid: subsidies toegekend voor vier proeflocaties

2017

Start met bouw en verbouw van vier proeflocaties

2018

Oplevering eerste twee proeflocaties

2019

Eerste resultaten van metingen

2020

Goedkeuring stalsysteem

2024

100 bedrijven werken met principes van de Stal van de Toekomst

Stal van de toekomst

Met dit nieuwe stalsysteem verwachten we voldoende reductie van geur en ammoniak uitstoot om te voldoen aan de Brabant 2022 norm.

Stal van de toekomst

Hét toekomstperspectief voor de Nederlandse varkenshouder.

Stal van de toekomst

Samen gaan we voor:

Ammoniak reductie 85%

Geur reductie 65%

Gezondheid dier én boer

Energieneutraal

Veilige stallen

Kringloop landbouw

Klaar voor de toekomst

Mede dankzij deze initiatieven ontstaan nieuwe marktkansen. Zo exporteerden we in 2018 Antibioticavrij Leven Garantie varkensvlees naar Italie en groeit de vraag naar Patron vlees bij slagers.

Klaar voor de toekomst

Met onze partners in Italië veroveren we de Italiaanse markt. Dat klinkt zo:“Kappa di vu”

Klaar voor de toekomst

En zo ziet dat eruit:

Klaar voor de toekomst

In Nederland ligt het neusje van de zalm in de schappen: Patron. Steeds meer slagers weten ons hiervoor te vinden!

Klaar voor de toekomst
onze_patrons

Onze Patrons selecteren alleen het aller-, allerbeste varkensvlees

geselecteerd

Zij leverden in 2018 63.658 kg Patron vlees, handgeselecteerd!

Trots op 2018!

2018 was een jaar om trots op te zijn. Lees meer over deze ontwikkelingen in ons nieuwe jaarverslag.