Running svg
Laden...

KDV Jaarverslag 2016

Om trots op te zijn!

Wij gaan voor een duurzame varkenshouderij. We willen onszelf continu verbeteren op het gebied van milieu, dierenwelzijn én smaak. Daartoe blijven we onszelf steeds opnieuw uitvinden. Keer op keer.

Met dit online jaarverslag in een vernieuwde look willen we dat onderstrepen. Scroll met ons mee door dit verslag en ontdek wat wij belangrijk vinden, wat we hebben bereikt, en hoe we werken aan een betere wereld.

Antibioticavrij Leven Garantie

Keten Duurzaam Varkensvlees heeft zich de afgelopen jaren sterk gefocust op het terugdringen van antibioticagebruik op de boerderij. We hebben hierin grote stappen gezet. Veel van onze varkenshouders gebruiken nog nauwelijks antibiotica. Omdat onze boeren de gezondheid van de dieren zo goed op orde hebben, introduceerden we in 2016 varkensvlees met een Antibioticavrij Leven Garantie (onder het keurmerk KDV+). Vlees met dit keurmerk is van varkens die hun leven lang gegarandeerd nooit behandeld zijn met enige vorm van antibiotica.

Een keurmerk als dit kun je alleen introduceren als je de Antibioticavrij Leven Garantie ook echt kunt borgen. Daarom heeft KDV in 2016 veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van een goed borgingsproces. Deze borging hebben we nu zo goed op orde dat we in 2017 het vlees met een Antibioticavrij Leven Garantie in de markt kunnen zetten.

Biggen DDD*
19.6
NL
8.5
KDV
Vleesvarkens DDD*
4.1
NL
3.1
KDV
Zeugen DDD*
5.4
NL
3.3
KDV

* DDD betekent: Dier Dag Dosering. De dierdagdosering is een berekende waarde en geeft het aantal dagen weer dat een dier op jaarbasis wordt behandeld met antibioticum. De dierdagdosering kan worden gebruikt om antibioticagebruik te vergelijken tussen bedrijven. Meer informatie: autoriteitdiergeneesmiddelen.nl.

Smart Farming

RFID-oormerk

Smart farming is dé toekomst van de duurzame varkenshouderij. Met het slimme RFID-oormerk volgt de varkensboer zijn varkens volledig individueel. Bij de geboorte krijgt ieder biggetje een oormerk met chip. Met behulp van de chip kan de boer de individuele dier gegevens registreren zoals geboortedatum, geslacht en van welke ouders het varken afstamt. Gedurende de levensloop kan de boer hier informatie aan toevoegen. Bij slachting worden de gegevens toegevoegd over eindgewicht, vleeskwaliteit, gezondheid en de daaruit volgende financiële resultaten. Zo wordt informatie over herkomst, genetica en gezondheid gekoppeld aan de slachtresultaten.

Track & Trace

Door het gebruik van het RFID oormerk zijn we in staat om de varkens nauwkeurig te volgen van geboorte tot slachting. Hierdoor kunnen de boeren beter sturen op de gezondheid van de varkens en kunnen ze de Antibioticavrij Leven Garantie borgen. Zij kunnen precies bijhouden welke varkens het beter doen dan de ander en dit vertalen naar het management op de boerderij. Smart farming zorgt er ook voor dat we vanaf nu een waterdicht track en trace-systeem hebben, omdat we precies weten waar ieder varken vandaan komt en wat hij heeft meegemaakt.

Klaar voor de praktijk

In begin 2016 zijn we begonnen met testen welke oormerken, readers, chips en software het meest geschikt waren. December 2016 waren we in staat om een oplossing te introduceren die goed toe te passen is in de dagelijkse praktijk op onze boerderijen. Eind 2016 zitten er 20 boerderijen in de pilot.

Onderzoeken

Keten Duurzaam Varkensvlees investeert al jaren zelf in wetenschappelijk onderzoek. Samen met de Raad van Advies worden bepaald welke onderwerpen relevant zijn en met een aantal van die onderwerpen gaan we starten om tot inzichten en oplossingen te komen.

In 2016 had KDV een zestal onderzoeken lopen:

Traceerbaarheid antibiotica

Samen met onderzoeksinstituut RIKILT Wageningen en TNO bedrijf Ducares hebben we in 2016 onderzocht op welke wijze antibiotica in varkensvlees te traceren is.

Budget: € 40.000-

Smart Farming

Samen met LeeO en MS Schippers hebben we in 2016 uitgebreid onderzoek gedaan naar chips, oormerken, readers en verschillende software om zo te komen tot onze oplossing voor Smart Farming

Budget: € 40.000-

Luzerne als afleidingsmateriaal

Samen met Wageningen University hebben we in 2016 onderzoek gedaan naar het gebruik van Luzerne als afleidingsmateriaal voor de varkens.

Budget: € 19.000-

Project lange staarten

Samen met het Knorr Sustainability Fund van Unilever hebben we in 2016 onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de complexe oorzaken van staartbijten.

Budget: € 7.500-

Salmonella detectie

Samen met de Gezondheidsdienst te Deventer hebben we in 2016 onderzoek gedaan naar een makkelijke en goedkopere manier om Salmonella-besmetting te detecteren.

Budget: € 19.000-

Stal van de Toekomst

Samen met Wageningen University en Kewi Services is de afgelopen jaren onderzoek uitgevoerd naar de milieu impact van de Stal van de Toekomst. Ontwikkeling en realisatie van de proefopstelling monovergister met dagontmesting op demobedrijf KDV.

Budget: € 688.000-

KDV vs NL

Milieu

Duurzaam betekent voor ons dat we ons richten op dierenwelzijn én milieu. Hiervoor stellen we onszelf hoge eisen op het gebied van energieverbruik, koper- en zinkgebruik en uitstoot van ammoniak, fijnstof en stikstof. De normen die wij onze boeren opleggen voor energieverbruik en uitstoot zijn significant strenger dan de landelijke normen, namelijk minimaal 10% beter dan het landelijk gemiddelde.

Uit onderzoek van de Wageningen University blijkt dat onze inspanningen tot verduurzaming van de boerderijen lonen. De afgelopen 5 jaar hebben we het energieverbruik per 1000 kg/groei met 38% kunnen verminderen. Dit betekent dat onze boeren 53% minder energie verbruiken dan het landelijk gemiddelde.

KDV vs NL

V Vermeerderaar S Semi Gesloten M Vleesvarkens

Fosfaat

16,6
18,7
V
11,5
16,8
S
14,0
15,8
M

Stikstof

34,0
37,9
V
35,8
38,8
S
37,6
39,1
M

Koper

176,9
205,0
V
100,8
106,0
S
61,3
74,0
M

Zink

302,5
357,0
V
245,4
304,0
S
212,4
287,0
M

Energie

1992
3822
V
1082
-
S
232
948
M

Eindstand

18 - 0

BBQ Roadshow

Pulled pork of een goede ribroast: mooie stukken vlees zijn de trend in barbecueland. Dit sluit aan bij onze missie mensen te inspireren om nieuwe en verrassende gerechten te maken met duurzaam varkensvlees. We willen mensen laten proeven en laten genieten van een goed stuk vlees. Daarom zijn we het afgelopen jaar het land ingetrokken met onze eigen BBQ roadshow.

We hebben het grootste mobiele spit van Europa laten bouwen: de Carnivoor, en waren hiermee aanwezig op verschillende festivals en evenementen. Eind 2016 zijn er zelfs opnames geweest voor het RLT4 programma “Ik BBQ voor jou!” waarin de Carnivoor een prominente rol kreeg toebedeeld.

In 2016 werkten KDV samen met de Mobiele BBQ. Koert, Eline en Nico trokken het land door om mensen kennis te laten maken met de bijzondere smaken van duurzaam varkensvlees.

Het grootste spit van Europa! Dit spit heet ‘De Carnivoor’, want dat is deze vlees verslinder. Op dit spit van 6,5 meter lang kunnen wel 4 varkens tegelijk bereid worden.

flames Created with Sketch.

Transparantie

In 2016 is onze innovatieve slachterij Westfort volledig in gebruik genomen. In deze slachterij is geïnvesteerd in dierenwelzijn, betere vleeskwaliteit en duurzame energie oplossingen. We vinden het belangrijk dat we volledig transparant zijn in onze werkwijze. Daarom hebben we ruimte gecreëerd voor skyboxen van waaruit bezoekers ieder proces kunnen zien en hebben we 24/7 camera’s draaien in de slachterij die het gehele proces volgen.

Inmiddels hebben we honderden mensen uit de hele wereld mogen ontvangen voor rondleidingen in de slachterij.

Zo zijn er al circa 700 boeren op bezoek geweest, maar ook mensen van de pers, overheid, NGO’s, buren en ondernemers van over de hele wereld.

We zijn trots op de vele positieve reacties die we het afgelopen jaar kregen op onze werkwijze in de slachterij. Zo schreef schrijver Arnon Grunberg mooie columns over zijn stage bij Westfort in NRC Handelsblad en Bert van den Berg van de Dierenbescherming een positief verslag nadat hij onze slachterij had bezocht.

"In de nieuwe slachterij van Westfort in IJsselstein zie ik dat veel rekening wordt gehouden met het welzijn van de dieren."
- Bert van den Berg, Programmamanager Veehouderij Dierenbescherming -
Lees hier het hele artikel

"We vinden het belangrijk dat we volledig transparant zijn in onze werkwijze."
- Jaap de Wit jr., Voorzitter Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees -

Doen wat je belooft

Onze ambities voor 2016 waren hoog. Ambities op het gebied van dierenwelzijn, milieu en smaak. In dit digitale verslag heb je kunnen lezen waar we trots op zijn, wat we hebben bereikt. Maar waren er ook beloftes die we niet konden waarmaken? Lees meer in ons volledige jaarverslag.


Download het verslag

Interessant? Deel dit jaarverslag!

Facebook Twitter Mail