Echte oplossingen voor échte boeren

Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) staat voor een duurzame manier van varkens houden zodat iedereen kan genieten van een verantwoord stukje varkensvlees. Onder duurzaam verstaan we: blijvende verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn én milieu. Een integrale benadering die ons van single issue-initiatieven onderscheid. We zijn een 100% Nederlandse keten met al meer dan 250 aangesloten boerderijen, vleesverwerkers, slagers, en retailers.

Artikelen

Lees wat ons bezig houdtAanpak

Op weg naar praktisch én schaalbaar

Om de Keten Duurzaam Varkensvlees te blijven verbeteren en niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst oplossingen paraat te hebben, werken we al sinds onze oprichting in 1997 samen met kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid. Gezamenlijk onderzoeken we wat er beter kan. Dat doen we door – binnen de verschillende pijlers – innovatieve projecten op te zetten en uiteindelijk ook echt in de praktijk te brengen bij alle deelnemende varkenshouders.

Stichting

Over KDV

Certificering

Alle KDV-partners werken volgens strenge eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en diergezondheid. De Hoeve Certificering controleert of hieraan wordt voldaan én zet haar eigen ervaring binnen de varkenshouderij in om (nieuwe) ketenpartners middels een praktijkgerichte aanpak te ondersteunen bij de implementatie van de criteria.

Meer over onze certificering

Onze stichting

Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) staat voor een duurzame manier varkens houden zodat iedereen kan genieten van een verantwoord stukje varkensvlees. Onder duurzaam verstaan we: blijvende verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn én milieu. Een integrale benadering die ons van single issue-initiatieven onderscheid. We zijn een 100% Nederlandse keten, met al meer dan 300 aangesloten boerderijen, vleesverwerkers, slagers, en retailers.

Meer over stichting KDV
Partners

Innoveren doe je samen

Om de Keten Duurzaam Varkensvlees te blijven verbeteren en niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst oplossingen paraat te hebben, werken we al sinds onze oprichting in 1997 samen met kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid. Gezamenlijk onderzoeken we wat beter kan. Dat doen we door – binnen de verschillende pijlers – innovatieve projecten op te zetten.