Duurzaam betekent bij ons dat we ons richten op dierenwelzijn én milieu. Deze benadering onderscheid ons van ‘single issue’-initiatieven die over het één of het ander gaan. Met onze innovatieve aanpak zorgen wij er voor dat onze varkens gezonder zijn en een goed leven hebben. Dat begint al bij de zwangere zeug en de biggen. Bovendien gaan alle boeren die bij ons zijn aangesloten slim om met energie en waar mogelijk wordt er zelfs zelf energie opgewekt. Inmiddels besparen onze boeren al meer dan 40% op energie.

Dierwelzijn

Onze varkenshouders gaan voor gezonde varkens met een goed leven. Omdat een gezonde en relaxte moeder zorgt voor gezonde biggen begint dit al bij de zeug. We hebben bijvoorbeeld aanvullende eisen over hoe lang biggen bij de moeder blijven. Dat zorgt voor verminderde stress bij de moeder en het heeft een bewezen positief effect op de gezondheid van het big.

Onze dieren leven in goed verzorgde stallen met afleidingsmateriaal, een duidelijk dag en nachtritme, goede ventilatie, hoogwaardig veevoer en gezond water. Punten waarin Nederland voorop loopt, en waar onze varkenshouders nog een stap bovenop doet.

De gezondheid van het varken is een essentieel onderdeel van zijn welzijn. Onze varkens staan onder medische controle van een vaste dierenarts die de boer en de dieren kent. En in 2010 zijn een aantal boerderijen gestart met een project om antibiotica te reduceren, wat nu al heeft geresulteerd in een antibioticareductie van 90%.

Ook hoe je omgaat met een dier heeft invloed op zijn welzijn. En het heeft meetbare effecten op de kwaliteit en houdbaarheid van het eindproduct. Daarom hebben wij geen transport over lange afstanden en investeren we in de nieuwste veewagens. We hebben zelfs een varkensfluisteraar ingeschakeld, die de medewerkers traint hoe ze met de dieren moeten omgaan. Dit hele traject staat onder continue cameratoezicht.

Meer over dierwelzijn

Milieu

Alle boerderijen die bij ons zijn aangesloten gaan slim om met energie en waar mogelijk wordt er zelfs energie opgewekt. Inmiddels besparen onze varkenshouders al meer dan 40% op het energiegebruik op de boerderij. Er zijn al flinke stappen gezet en het doel is ‘de energieneutrale varkensboerderij’ in 2016. Voor een gezonde leefomgeving in en om de boerderij is ook het beperken van uitstoot essentieel. Wij hebben heldere doelen opgesteld om de uitstoot van stikstof en fosfaat te verminderen.

Ook verantwoord veevoer draagt bij aan een beter milieu. In verantwoord voer zitten geen stoffen die er niet in thuis horen en we stellen strenge eisen op het gebied van koper- en zinkgehaltes in het voer. Wat niet in het voer zit komt tenslotte ook niet in het milieu. Daarnaast bestaat het menu van het varken voor een substantieel deel uit hoogwaardige reststromen uit de voedselindustrie, aardappelschillen van de chips en patat en wei de kaasfabriek.

Tot slot wordt van onze varkens geen onderdeel weggegooid. Als alle vleesproducten van het varken zijn gebruikt, worden van de restmaterialen zoals bijvoorbeeld de botten of de huid, verschillende producten gemaakt. Zelfs in medicijnen, snoepjes, lijm, papier of micro-electronica zitten grondstoffen van het varken verwerkt, We kunnen niet zonder.

Meer over het milieu