Deel deze pagina Facebook Twitter E-mail
Varkensvlees voor mensen die van bewust eten houden: smaakvol vlees, gemaakt met oog voor dier én milieu.

Binnen onze keten is preventief gebruik van antibiotica al sinds lange tijd niet toegestaan. Maar wij willen verder gaan dan dat, om zo de ontwikkeling van antibioticaresistentie bij mensen een halt toe te roepen. In de afgelopen jaren hebben we grote stappen gezet in het terugdringen van antibioticagebruik. Onderzoek en kennisdeling heeft er inmiddels al toe geleid dat op KDV-boerderijen al 95% minder antibiotica wordt ingezet. Ons doel is een antibioticavrije keten in 2016.

2010

In 2010 startte we samen met het InnovatieNetwerk bij zeven KDV-bedrijven het antibioticaonderzoek. We maakten inzichtelijk wanneer antibiotica werd ingezet en waarvoor. Zo konden we de oorzaken van antibioticainzet wegnemen. Na anderhalf jaar hadden de deelnemende bedrijven hun antibioticainzet sterk verminderd.

2012

De kennis uit de eerste fase hebben we vanaf 2012 gedeeld en gebruikt op dertig andere KDV-boerderijen. Deze boerderijen werden bezocht en begeleid door onafhankelijke ketencoaches. Door de opgedane kennis kon snel inzichtelijk worden waar op een bedrijf de belangrijkste knelpunten zaten wat betreft gezondheid.

2014

Met de nieuwe kennis was het mogelijk om ketenbreed generieke maatregelen in te voeren, bijvoorbeeld op het gebied van drinkwater, of het verhogen van de speenleeftijd. Onze ketencoaches ondersteunen al onze boeren hierin actief. Dit zorgt voor een stevige basis, voor een snellere toepassing in de praktijk en voor verdere antibioticareductie.

2015

De laatste cijfers over 2015 laten wederom een mooie daling zien bij zowel de vleesvarkens als de zeugen en biggen. Vanaf dit jaar is wettelijk bepaald dat de gespeende biggen als aparte groep wordt meegenomen in de antibioticacijfers.

2016

En deze strategie is succesvol geweest! We zijn er erg trost op te kunnen zeggen dat KDV vanaf 2016 in staat is om ‘leven lang antibiotica vrij vlees’ in de schappen te krijgen. Gesprekken met potentiële afnemers zijn al in gang gezet.

95% daling

Wat is dat? Een actieve ondersteuning van onze boeren?

We realiseren deze antibioticareductie door een persoonlijke aanpak en persoonlijke begeleiding van de boeren. Zo heeft onze boerderijcoach Trudy van der Ven in 2015 ruim 400 coachingsgesprekken gevoerd.

Lees meer op haar blog.

Als keten hanteren we al jaren strenge eisen op het gebied van energiebesparing. Toch hebben onze boeren het afgelopen jaar zelfs nog béter dan de norm gepresteerd. Zo bespaarden zij gemiddeld een extra…

19%

Fokkers

24%

Vleesvarkenshouders

29%

Gesloten bedrijven

De totale energiebesparing in de keten kwam daarmee uit op...

31700211 mj

Dit is zoveel energie dat je er met alle elektrische treinen van de NS bijna

27 dagen

mee rond kunt rijden

21,7% van het totale aantal varkensstallen in Nederland zijn integraal duurzaam. In integraal duurzame stallen wordt zowel het dierwelzijn als het milieu en de arbeidsomstandigheden van de boer verbeterd. KDV is trots dat onze keten met 100% integraal duurzame stallen daar een grote bijdrage aan levert.

21,7%
100%

Het aantal boerderijen met KDV Varken van Morgen - Beter Leven is in 2015 gegroeid van 40 naar 80. Voor 2016 verwachten we een verdere toename naar 100 boerderijen.

In 2015 hebben hard gewerkt om consumenten bewuster te maken van de mooie smaken van (duurzaam) varkensvlees. Daarvoor hebben we net als vorig jaar intensief samengewerkt met Thuisafgehaald.nl. Daarnaast hebben we ons programma met ambassadeurboerderijen uitgebreid en zijn we gestart met boerderijverkoop.

In 2015 zijn er 125 ‘achtste varken’-vleespakketten verkocht via KDV-boerderijen

Tientallen deelnemers
hebben in 2015 een workshop rollade knopen bijgewoond

Ruim 25.000 mensen
bezochten in 2015 het Weekend van Varken.

Hier op de achtergrond ziet u trouwens de Lekkerste Rollade van Nederland. Gekozen als winnaar door de afhalers van Thuisafgehaald. Bekijk hier hoe thuiskok Marianne de rollade op tafel zet (inclusief een lesje rollade knopen!).

Omdat wij graag aan zowel consument als ketenpartners laten zien hoe onze boeren werken aan duurzaam varkensvlees, hebben wij verspreid over het hele land zes ambassadeurboerderijen. Hier kan iedereen met eigen ogen zien wat duurzame varkenshouderij inhoudt.

Ook al met eigen ogen iets zien? Bekijk dit filmpje over de laatste ontwikkelingen op de boerderij: afleidingsmateriaal van verse Luzerne.

De manier waarop grondstoffen voor diervoer wordt geproduceerd bepaalt mede hoe duurzaam varkensvlees is. Een van die grondstoffen is soja. Het sojagehalte in diervoer is gemiddeld 9,8%, afhankelijk van de bestemming van het voer.

De verbouwing van soja heeft impact op landgebruik en op boeren en hun gezinnen in ontwikkelingslanden. In 2015 heeft KDV gezamenlijk met Solidaridad gewerkt aan het verduurzamen van diervoer. Dat brengt voordelen aan beide kanten.

VERDUURZAMING SOJAPRODUCTIE BIJ 2.0000 BOERENGEZINNEN

MILIEUVRIENDELIJKERE SOJAPRODUCTIE

ONDERSTEUNING VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN

We startten een nieuw project dat nog een staartje zal krijgen

In samenwerking met Unilever zijn we een proefproject gestart genaamd ‘Lange staarten’. In dit project onderzoeken we hoe staartbijten voorkomen kan worden. Staartbijten is zowel vanuit dierwelzijn als kostenoogpunt niet wenselijk, maar het is een complex onderwerp met een veelheid aan oorzaken en gevolgen. Op onze demoboerderij in Valkenswaard zijn we eind 2015 de uitdaging aangegaan om varkens niet te couperen. Daarvoor hebben we de stal van de gespeende biggen maximaal aangepast. In 2016 krijgt dit project een staartje en volgt een tweede stal waarin we het onderzoek voortzetten.

In 2015 is de eerste Stal Van De Toekomst succesvol van start gegaan in Valkenswaard en hebben twee boeren contracten getekend voor het bouwen van hetzelfde stalsysteem. In 2016 beginnen de twee boeren aan de bouw van deze nieuwe stallen. Uiteindelijke doel is dat er in 2016 drie boerderijen meedoen en worden gemeten, zodat ons duurzame stalsysteem erkend kan worden als goedgekeurd stalsysteem.

Wat een jaar geleden nog plannen waren en een bouwput, staat dit jaar als een huis. Sinds eind 2015 is de nieuwe slachterij van Westfort in bedrijf. Kijk het filmpje hieronder waarin u precies kunt zien welke innovaties de slachterij op het gebied van dierwelzijn, productkwaliteit en duurzaamheid heeft doorgevoerd.

Vijf graag gehoorde stemmen

We zijn trots op wat we samen met onze ketenpartners hebben neergezet. Een keten bouwen doe je immers niet alleen, maar samen. Soms is daarbij een frisse stem een welkome aanvulling op de plannen en ideeën. We zijn dan ook bijzonder blij met de adviezen en ideeën die de leden van onze Raad van Advies aanbrengen.

‘Bij KDV staan pragmatisme, samenwerken in de keten en verantwoord produceren centraal, net als bij Solidaridad. En wat ik waardeer bij KDV is dat het niet gaat om aan normen voldoen maar om zo slim mogelijk verbeteringen te realiseren. Dat uit zich ook in wat KDV aan verantwoorde soja doet: investeren in de sojaproductie bij kleinschalige sojaboeren in Mozambique, niet om daarmee aan een norm te voldoen maar om samen zoveel verbetering te realiseren, op sociaal en ecologisch vlak’


Gert van de Bijl

Solidaridad

‘Het mooie van KDV is de gedrevenheid om telkens beter en dus duurzamer te worden. Het unieke is de samenwerking met en de ondersteuning van de aangesloten boeren.’


Eline Poels

Superunie

‘KDV werkt met 300 varkenshouders stap voor stap aan het verduurzamen van de varkenshouderij. Dat is gezien de lastige omstandigheden in de markt een top-prestatie. Uitdaging blijft om op duurzaamheidsgebied ook weer de volgende stappen te zetten. Bijvoorbeeld met eigen energie opwekking, nieuwe duurzame stallen bouwen en verantwoorde mestverwerking. Zo blijf je in markt en maatschappij positief onderscheidend.’


Sijas Akkerman

Stichting Natuur en Milieu

‘Transparantie, lef en onderscheidend vermogen zijn kernwoorden in de KDV-keten. Dit geldt nu ook heel letterlijk voor de slachterij in IJsselstein.
Vanaf de A2 is de slachtlijn door een glazen viaduct te zien van en slachterij naar de grossierderij. Dat is pas transparantie, lef en onderscheidend vermogen.


Ad Romme

Varkenshouder KDV

‘De openheid bij KDV en het laten meedenken, inspireert iedereen. Het geeft veel positieve energie voor de mensen in én buiten de keten.’


Lenie Klein Holkenborg

onafhankelijk voorzitter

In 2015 zijn weer een aantal belangrijke stappen gezet op het gebied van dierwelzijn, milieu en communicatie en is veel geleerd op dit vlak. In 2015 werkt Keten Duurzaam Varkensvlees verder aan de doelen die in 2014 zijn gesteld en zijn er een aantal nieuwe uitdagingen geformuleerd. Lees hierover meer in de uitgebreide versie van ons jaarverslag.

KDV Jaarverslag 2015

Download hier het volledige jaarverslag.

Deel het jaarverslag

Facebook Twitter E-mail